Rapporten

Geschiedenis examineren op niveau

Het eindrapport (2010) van het pilotproject CHMV-examen geschiedenis vwo ‘Geschiedenis Examineren op niveau’ kan via de link hieronder gedownload worden. 
hoofdtekst (pdf)

“Het is teveel en te weinig tegelijk” 
Rapportage van de resultaten van de VGN-veldraadpleging over de centrale examinering  
geschiedenis havo en vwo
Auteurs: Carla van Boxtel en Marc Kropman
U kunt het rapport (2010) hier downloaden.

Geschiedenis examineren
Het eindrapport (2008) van het pilotproject CHMV-examen geschiedenis havo ‘Geschiedenis examineren’ kan via de link hieronder gedownload worden.
Hoofdtekst (pdf)
Bijlagen (pdf)