2a. Significantie beargumenteren oorzaken Renaissance

Aspecten: Historische begrippen, Onderbouwen / bewijs, Verbanden leggen
Leerjaren: klas 1, klas 2, klas 4

In deze taak lezen leerlingen een tekst over het ontstaan van de Renaissance. Vervolgens kiezen en beargumenteren ze uit een aantal gegeven oorzaken welke zij het meest en minst belangrijk vinden. Deze taak kan worden gebruikt om te bekijken wat voor type oorzaken leerlingen kiezen (leggen zij bijvoorbeeld veel nadruk op handelende personen of universele ‘waarheden’?).

Ook kan de opdracht worden gebruikt om te bekijken hoe leerlingen verbanden leggen, en in hoeverre zij historische begrippen uitleggen in hun antwoorden.

De taak is ook als onderwijsleeractiviteit nuttig. Zo kan bijvoorbeeld worden besproken welke argumenten er zijn om iets belang toe te kennen en hoe je dit beschrijft. Wat is bijvoorbeeld, bij het kiezen van de belangrijkste oorzaak, de rol van het uitleggen waarom andere oorzaken minder belangrijk zijn? Wat is de rol van ‘wat-als’ redenaties?

Taak 2a Significantie Oorzaken Ontstaan Renaissance

MENU