1. Alfons de kameel

In deze taak werken leerlingen met een fictief verhaal over de dood van Alfons de kameel. In de tekst worden meerdere (soorten) oorzaken genoemd. De opdracht kan worden gebruikt om aspecten van het causaal redeneren van leerlingen zichtbaar te maken, maar de taak is ook erg geschikt om causaal redeneren te onderwijzen.

Leerlingen kunnen aan de hand van deze teksten belangrijke (meerdere) oorzaken selecteren, indelen in causale categorie├źn (direct, indirect, achtergrond oorzaak, trigger, katalysator, economisch, politiek etc), verbanden leggen (en taal oefenen om deze verbanden mee uit te drukken), hun keuze onderbouwen met argumenten (belang toekennen) en een conclusie trekken (afweging maken).

De specifieke opdracht die leerlingen krijgen is in dit voorbeeld erg open, maar kan makkelijk worden aangepast, afhankelijk van de specifieke doelen in de les.

Taak1 Alfons