3b. Causale concept map opkomst Hitler

In deze taak krijgen leerlingen kaartjes met verschillende oorzaken voor de opkomst van Hitler. Zij moeten hiermee een ‘grafische representatie’ maken van hun verklaring voor Hitler’s machtsovername. Deze concept map maakt het mogelijk om te bekijken hoe leerlingen causaliteit ‘modelleren’. Maken leerlingen bijvoorbeeld vooral een lineair, chronologisch oorzaak-gevolg schema (het biljardbal-model)? Of verbinden zij alle oorzaken direct met het te verklaren gevolg (het waaier-model)? Middels deze opdracht kan worden toegewerkt naar het ontwikkelen van een meer complex causaal model bij leerlingen, waarin oorzaken zo wel direct, als indirect kunnen zijn; ook onderling op elkaar kunnen inwerken (elkaar remmen of versterken); en zowel structurele oorzaken (die moeilijk aan een specifiek jaartal te koppelen zijn), als incidentele oorzaken (specifieke gebeurtenissen) kunnen omvatten.

Taak 3b Causale concept map opkomst Hitler