Intro

Update:

Update 27 februari 2018:

  • Alle formatieve taken staan nu op de website
  • Bij producten is de concept leerlijn toegevoegd

Project:

‘De Feiten voorbij’. Analyse van causaal redeneren van Havo-leerlingen als basis voor lessen op maat

Hoewel historisch redeneren (Domein A) een belangrijke plek inneemt in de eindtermen van de Havo, bleek tijdens de bijeenkomsten van het netwerk ‘Leren Historisch Redeneren’ (ILO/UvA) dat docenten en vakdidactici samen nog veel vragen hadden, die het gestructureerd aanbieden van deze vaardigheden belemmerden. In dit project richten we ons vooral op vragen over het construeren van historische verklaringen. Voorbeelden van deze vragen zijn:

  • Waaruit bestaat causaal redeneren bij geschiedenis precies?
  • Wat vinden leerlingen nu precies (in verschillende leerjaren) moeilijk?
  • Wat zijn de verschillen tussen leerlingen?
  • Hoe ontwerp je lessen die leerlingen ondersteunen om causaal historisch te leren redeneren?
  • Hoe sluit ik ‘op maat’ aan bij de verschillen tussen leerlingen?
  • Hoe ontwikkel je een leerlijn om dit met leerlingen te oefenen?

In het project ‘De Feiten voorbij’. Analyse van causaal redeneren van Havo-leerlingen als basis voor lessen op maat (gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO, Kortlopend Praktijkonderzoek, projectnummer 405-16-508)) onderzoeken geschiedenisdocenten en vakdidactisch onderzoekers in hoeverre het analyseren van leerlingantwoorden en het vertalen van deze inzichten in gedifferentieerde ‘hele-taak-eerst’ lessen de hogere-orde doceervaardigheden bij betrokken geschiedenisdocenten en vakdidactici bevordert.

Op deze website vindt u de concrete materialen die geschiedenisdocenten kunnen inzetten voor de ontwikkeling van causaal historische redeneervaardigheden. Het gaat daarbij om een doorlopende leerlijn, rubrics met voorbeeldantwoorden van leerlingen en voorbeeldlessen. Kenmerkend van alle materialen is de aansluiting bij de concrete redeneringen van leerlingen

Betrokken onderzoekers: Jannet van Drie (projectleider) en Gerhard Stoel (Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam)

Contact: Gerhard Stoel – G.L.Stoel@uva.nl

MENU