Home

tijdbalkopdracht

Het Expertisecentrum Geschiedenis stelt zich ten doel de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis. Het expertisecentrum werkt aan vakdidactische producten, voert onderzoek uit, organiseert scholing en geeft advies.

Het expertisecentrum is de geschiedenisafdeling van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Dit centrum kent naast een afdeling geschiedenis ook een afdeling voor aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, filosofie en kunsttheorie.

Op deze website vindt u een overzicht van onze projecten, producten en diensten.


NIEUW VAKBLAD VOOR MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Kijk verder op www.dimensies.nu en/of download het persberichtersbericht (pdf)

Het tijdschrift Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

 

Werkgroep Historisch referentiekader
Het LEMM heeft een werkgroep ingesteld die verkent hoe een historisch referentiekader ingevuld kan worden. In het voorstel van Curriculum.nu wordt wel een historisch referentiekader genoemd, maar is nog niet duidelijk hoe het wordt ingevuld. In hoeverre / hoe wordt het huidige tijdvakkenkader met kenmerkende aspecten aangepast? Hoe wordt de relatie gelegd met de Canon?
Op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen, interviews en een online enquete (februari/maart) worden adviezen en ontwerpregels geformuleerd voor de invulling van het historisch referentiekader.
Wilt u meer weten of meedenken in een focusgroep?Lees hier verder.


NIEUWS

Nascholingsreeks ‘nieuwe historische contexten (havo)’ op vrijdag 11 oktober 2019, vrijdag 22 november 2019 en vrijdag 24 januari 2020

Lees verder voor meer informatie en aanmelden

 

MENU