Home

tijdbalkopdracht

Het Expertisecentrum Geschiedenis stelt zich ten doel de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis. Het expertisecentrum werkt aan vakdidactische producten, voert onderzoek uit, organiseert scholing en geeft advies.

Het expertisecentrum is de geschiedenisafdeling van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Dit centrum kent naast een afdeling geschiedenis ook een afdeling voor aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, filosofie en kunsttheorie.

Op deze website vindt u een overzicht van onze projecten, producten en diensten.

online NASCHOLINGSREEKS VOORJAAR 2021- NIEUWE HISTORISCHE CONTEXTEN – VWO

Verspreid over zes maandagavonden organiseert de Universiteit van Amsterdam een nascholing over drie nieuwe historische contexten voor het vwo.

Meer informatie? Lees verder op deze website (De aanmelding voor deze lezingenreeks is inmiddels gesloten.)


RAPPORTAGE VRAGENLIJST HISTORISCH REFERENTIEKADER

In het primair en voortgezet onderwijs wordt het tijdvakkenkader onderwezen. Dit historisch referentiekader bestaat uit tien tijdvakken en per tijdvak een aantal historische inhouden, die kenmerkende aspecten worden genoemd.
In het voorjaar heeft het LEMM een vragenlijst uitgezet om te inventariseren wat de ervaringen zijn met het bestaande kader en de wensen voor een bijstelling. De projectgroep Historisch referentiekader van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken heeft de resultaten verwerkt in een rapportage en geeft een advies voor herziening van het huidige kader.
De deelrapportage over de literatuurstudie en de focusgroepen en interviews volgt binnenkort.

U kunt hier de Rapportage Enquete downloaden.


NIEUW VAKBLAD VOOR MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Kijk verder op www.dimensies.nu en/of download het persberichtersbericht (pdf)

Het tijdschrift Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.