Home

tijdbalkopdracht

Het Expertisecentrum Geschiedenis stelt zich ten doel de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis. Het expertisecentrum werkt aan vakdidactische producten, voert onderzoek uit, organiseert scholing en geeft advies.

Het expertisecentrum is de geschiedenisafdeling van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Dit centrum kent naast een afdeling geschiedenis ook een afdeling voor aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, filosofie en kunsttheorie.

Op deze website vindt u een overzicht van onze projecten, producten en diensten.

ONLINE SYMPOSIUM – vrijdag 27 november

Op vrijdag 27 november organiseert het Landelijk Expertisecentum Mens- en Maatschappijvakken het online symposium ‘VAARDIG IN DE MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN – Hoe bevorder je het zelfstandig toepassen van M&M-vaardigheden?’

Docenten die praktijkgericht onderzoek deden naar het onderwijzen van M&M-vaardigheden presenteren de door hen ontwikkelde en uitgeteste didactische materialen en aanpakken.

Meer informatie over de inhoud en het inschrijfformulier is te vinden op www.expertisecentrum-mmv.nl/online-symposium

Deelname aan het online symposium is gratis.


RAPPORTAGE VRAGENLIJST HISTORISCH REFERENTIEKADER

In het primair en voortgezet onderwijs wordt het tijdvakkenkader onderwezen. Dit historisch referentiekader bestaat uit tien tijdvakken en per tijdvak een aantal historische inhouden, die kenmerkende aspecten worden genoemd.
In het voorjaar heeft het LEMM een vragenlijst uitgezet om te inventariseren wat de ervaringen zijn met het bestaande kader en de wensen voor een bijstelling. De projectgroep Historisch referentiekader van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken heeft de resultaten verwerkt in een rapportage en geeft een advies voor herziening van het huidige kader.
De deelrapportage over de literatuurstudie en de focusgroepen en interviews volgt binnenkort.

U kunt hier de Rapportage Enquete downloaden. 


NIEUW VAKBLAD VOOR MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Kijk verder op www.dimensies.nu en/of download het persberichtersbericht (pdf)

Het tijdschrift Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

 


NIEUWS

Nascholingsreeks ‘nieuwe historische contexten (havo)’ op vrijdag 11 oktober 2019, vrijdag 22 november 2019 en vrijdag 24 januari 2020

Lees verder voor meer informatie en aanmelden

 

MENU