Minisymposium “De feiten voorbij” – 10 januari 2018

De feiten voorbij. Analyse van leerlingredeneringen als  basis voor het  bevorderen van causaal historisch redeneren bij Havo-leerlingen

Causaal historisch redeneren is voor leerlingen een grote uitdaging. We verwachten van leerlingen dat zijn meerdere oorzaken selecteren, causale taal gebruiken om verbanden (genuanceerd) uit te drukken, argumenten geven voor hun verklaring en redeneren met bewijs en bronnen.

Van docenten wordt verwacht dat zij hun leerlingen dit– enigszins systematisch – aanleren. In het docenten-netwerk Historisch Redeneren van de ILO/UvA leefden echter vele ‘prangende’ vragen:

  • Waaruit bestaat causaal redeneren bij geschiedenis precies?
  • Wat vinden leerlingen nu precies (in verschillende leerjaren) moeilijk?
  • Wat zijn de verschillen tussen leerlingen?
  • Hoe ontwerp je lessen die leerlingen ondersteunen om causaal historisch te leren redeneren?
  • Hoe sluit ik ‘op maat’ aan bij de verschillen tussen leerlingen?

Deze vragen stonden centraal in het project ‘De Feiten voorbij’. Analyse van causaal redeneren van Havo-leerlingen als basis voor lessen op maat (gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO, Kortlopend Praktijkonderzoek, projectnummer 405-16-508)).

In dit project onderzochten veertien geschiedenisdocenten en vakdidactisch onderzoekers in hoeverre het analyseren van leerlingantwoorden en het vertalen van deze inzichten in gedifferentieerde ‘hele-taak-eerst’ lessen de hogere-orde doceervaardigheden bij betrokken geschiedenisdocenten en vakdidactici bevordert. De uitkomsten zijn veelbelovend: leerlingen waardeerden de focus op de historische denkvaardigheid en docenten ontwikkelden meer zelfvertrouwen in het onderwijzen van (causaal) historisch redeneren en het aansluiten bij verschillen tussen leerlingen.

Tijdens dit mini-symposium zullen we de uitkomsten van het project presenteren en de betrokken docenten zullen hun lessen presenteren en hun ervaringen delen. Er is ruimte voor discussie over de betekenis van de bevindingen van dit project voor de praktijk van het onderwijs.

Datum: woensdag 10 januari 2018
Tijd: 15.30 uur inloop, 16.00 – 20.00 uur programma (incl. broodjes)
Plaats: Hermann Wesselink College, Startbaan 3, 1185 XP Amstelveen.
U kunt parkeren bij school. Wanneer u met het OV komt dan neemt u (van Amsterdam Zuid of Centraal) metro 51 richting Westwijk. U stapt uit bij halte Amstelveen Marne
Kosten: geen

Volg deze link om u direct aan te melden (graag voor 21 december)

 

MENU