Scholing - Scholingsdag 30 juni


Scholingsdag: Kantelende beelden van Koude Oorlog

Op vrijdag 30 juni 2017 organiseert de Universiteit van Amsterdam voor geschiedenisdocenten weer haar jaarlijkse inspiratiedag KANTELENDE BEELDEN VAN DE KOUDE OORLOG.


 
LEZING │ Sinds de opening van archieven in de voormalige Oostbloklanden is de visie van historici op de geschiedenis van de Koude Oorlog volop in beweging. Het conflict tussen het liberaal-democratische  en het communistische machtsblok wordt tegenwoordig veel meer in samenhang gezien met ontwikkelingen als dekolonisatie en globalisering. UvA-docent Artemy M. Kalinosky, redacteur van o.m. het Routledge Handbook of Cold War-Studies, (2014) leidt ons rond in het omgeploegde historiografische landschap. Hij denkt ook mee over de vraag hoe dit bij leerlingen kan bijdragen aan een beter begrip van (de reikwijdte van) dit conflict. (Lezing in het Engels)
 
EPISTEMOLOGIE ALS MOTOR VAN HISTORISCH DENKEN │ Je hebt leerlingen die aannemen dat geschiedenis één waarheid kent; als je de goede bronnen maar gebruikt en teveel bias vermijdt, komt die vanzelf aan het licht. Je hebt ook leerlingen die begrijpen dat geschiedenis in verregaande mate een door ons aan het verleden ‘opgelegde’ constructie is. De meeste leerlingen zitten daar ergens tussenin. Dat is interessant, want onderzoek laat zien dat werken aan die epistemologie wel eens de sleutel kan zijn voor het ontwikkelen van historische vaardigheden. In deze plenaire sessie bekijken we hoe dat dan werkt en zetten we samen dat om in concrete lessuggesties.
 
WORKSHOPS │ ■ Causaal redeneren voor lessen op maat Over het inzetten van formatieve toetsjes over oorzaak-gevolg als startpunt van lessen die aansluiten bij wat leerlingen wel en (nog) niet kunnen (Gerhard Stoel, UvA)  ■ Lastige schoolboekteksten Wat maakt het lezen van teksten in geschiedenismethoden voor veel leerlingen zo lastig – en wat kun je daaraan doen? (Jannet van Drie, UvA)  ■ Tekenen als basis van verbeelding Hoe we de beelden over het verleden bij leerlingen kunnen blootleggen en mede vorm kunnen geven: met tekenopdrachten (Tessa de Leur, HvA) ■ Controverse in de klas Hoe kun je in de klas thema’s die controverse oproepen (Midden-Oosten, vluchtelingen, Zwarte Piet) omzetten in goede gesprekken? (Lies Schippers, Anne Frank Stichting) ■ Tien werkvormen Tien korte maar krachtige werkvormen om leerlingen aan het werk te zetten met elementaire zaken als historische begrippen, hoofdzaken en bijzaken en onderdelen van historisch denken (Marcel van Riessen, UvA)

GOOD PRACTICES | (Bijna) Afgestudeerden van de eerstegraads lerarenopleiding geschiedenis van de UvA laten in de pauzes een selectie zien van het beste lesmateriaal dat zij het afgelopen jaar (samen met hun opleiders) hebben ontwikkeld.

BORREL |
Na afloop treffen we elkaar (net als in de pauzes) in de centrale hal van de Oudemanhuispoort om nog even bij te praten met oude bekenden en nieuwe gezichten. Gezellig, en heel vaak ook nuttig: waar ben jij mee bezig, heb jij goed materiaal voor (…), moeten wij niet eens afspreken om (…).

PRAKTISCH |
Locatie: Oudemanhuispoort, Amsterdam. Tijd: 09.30-17.00 uur. Kosten: Inschrijven t/m 30/5: €110. Inschrijven na 30/5: €130. Inclusief lunch, een usb-stick vol met lesmateriaal, achtergrondmateriaal over de Koude Oorlog en een schat aan beeldmateriaal.  

PROGRAMMA |


09.30-10.00    inloop en koffie
10.00-11.00    the new Cold War history: sources and debates – Lezing Artemy Kalinovsky (in het
Engels)
11.15-12.30    Epistemologische opvattingen als motor van historisch denken
12.30-13.30    lunch
13.30-14.45    workshopronde 1
15.00-16.15    workshopronde 2
16.15-17.00    borrel

  Inschrijven voor deze scholingsdag? Ga naar het inschrijfformulier