Publicaties - Rapporten


Geschiedenis examineren op niveau

Het eindrapport (2010) van het pilotproject CHMV-examen geschiedenis vwo 'Geschiedenis
Examineren op niveau' kan via de link hieronder gedownload worden. 
hoofdtekst (pdf)

"Het is teveel en te weinig tegelijk"
Rapportage van de resultaten van de VGN-veldraadpleging over de centrale examinering
geschiedenis havo en vwo
Auteurs: Carla van Boxtel en Marc Kropman
U kunt het rapport (2010) hier downloaden.

Geschiedenis examineren
Het eindrapport (2008) van het pilotproject CHMV-examen geschiedenis havo 'Geschiedenis
examineren' kan via de link hieronder gedownload worden.
hoofdtekst (pdf)
bijlagen (pdf)