Publicaties - Intro


De publicaties van het expertisecentrum betreffen boeken, brochures, artikelen en rapportages.
U kunt de publicaties vinden in het menu hiernaast. De meeste publicaties zijn digitaal
beschikbaar.

Het LEMM heeft een eigen publicatiereeks. Hierin wordt de expertise die verworven is in 
de LEMM-projecten toegankelijk gemaakt voor opleiders en leraren geschiedenis.