Projecten - Pilot examen havo/vwo


In 2006 werd op de havo-afdelingen van acht scholen een eerste proef gedaan met een nieuw eindexamen
geschiedenis volgens de voorstellen van de Commissie Historische en Maatschappelijke vorming (CHMV)
 'De Rooij'. Doel van de proef was vast te stellen of een examen volgens de door de CHMV voorgestelde
eindtermen mogelijk is.

De eerste fase van het project werd afgerond en het rapport 'Geschiedenis Examineren' is verschenen in 2008.
De tweede fase van het project is afgerond en het rapport 'Geschiedenis Examineren op niveau' is in 2010 verschenen.
Het Instituut voor Geschiedenisdidactiek (Expertisecentrum geschiedenis)  deed in opdracht van de VGN een onderzoek naar de mening van geschiedenisleraren over het nieuwe examenprogramma. Hiervan is een rapportage verschenen.

U vindt de rapporten onder Publicaties-rapporten