Organisatie - Intro


Organisatie

Het Instituut voor Geschiedenisdidactiek (IVGD) is de geschiedenisafdeling van het Landelijk
Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en
Maatschappijvakken is een samenwerkingsverband van ILO-Universiteit van Amsterdam (coordinatie),
Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam en IPABO Amsterdam/Alkmaar. In de Stuurgroep
zijn deze instellingen vertegenwoordigd.

Projectleiding IVGD

Jannet van Drie

Projectmedewerkers
Jannet van Drie (UvA)
Hans Keissen (IPABO)
Marc Kropman (UvA)
Tessa de Leur (HvA - UvA)
Almut Sommer (IPABO)
Marcel van Riessen (UvA)
Janneke Riksen (VU)
Gerhard Stoel (UvA)
Arie Wilschut (HvA)

 

Meesterschapsteam Geschiedenis
Het IVGD werkt nauw samen met het Meesterschapsteam Geschiedenis dat is geinitieerd door Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Zie https://vakdidactiekgw.nl

Carla van Boxtel (voorzitter)
Hubert Slings (VU)
Susan Hogervorst (OU)