Links - Intro


De volgende nationale en internationale websites geven meer informatie op het gebied van geschiedenisdidactiek.

Organisaties / Netwerken

Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN)

European Association of History Educators (EUROCLIO)

International Society for History Didactics

The History Education Network (THEN/HIER)

Tijdschriften

Kleio

Teaching History / Primary History

International Journal of Historical Learning, Teaching and Research


Centra

Centrum voor Historische Cultuur

Centre for the Study of Historical Consciousness (CSHC)


Projecten

Historiana

NWO Research Programma Heritage Education (EUR)

NWO Meerwaarde: Dynamisch erfgoedonderwijs

The Historical Thinking Project (Canada)