Scholing - Mini-symposium 3 juni


Mini-symposium  Geschiedenis en samenhangend onderwijs

Op 4 maart 2016 presenteerde de VGN haar toekomstvisie op het geschiedenisonderwijs, mede in het licht van het adviesrapport Onderwijs2032. Het belang van een zelfstandige positie van het schoolvak geschiedenis staat buiten kijf. Tegelijkertijd ligt in het adviesrapport een grote nadruk op samenhangend onderwijs. Hoe kunnen we hier vanuit het geschiedenisonderwijs op een goede manier invulling aan geven? Er zijn doelen waar verschillende vakken – elk vanuit hun eigen kracht – aan bijdragen of die elkaar kunnen versterken. Welke mogelijkheden, beperkingen en voorwaarden zijn er voor samenhangend onderwijs? Tijdens de middag belichten we deze kwesties vanuit verschillende perspectieven, met aandacht voor praktijkvoorbeelden en ruimte voor discussie.
De volgende thema's staan centraal:

·         Vakoverstijgend onderwijs in de praktijk

·         Samenhang in denkvaardigheden

·         Geschiedenis en literatuuronderwijs

·         Geschiedenis en Aardrijkskunde

Met bijdragen van Joop van der Schee (hoogleraar geografie voor educatie/communicatie), Wouter Meijer (docent geschiedenis Vathorst College), Carla van Boxtel (Universiteit van Amsterdam) en  Hubert Slings (Vrije Universiteit). Deelnemers wonen afwisselend alle vier de sessies bij.

Datum:
                
3 juni
Tijd:                      
13.00-17.00 uur
Locatie:                 
Vrij Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam, Hoofdgebouw Zaal 10-A33

Aanmelden
De inschrijving is gesloten. Als u op de wachtlijst wilt, stuur dan een email naar secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl

Organisatie
Deze middag wordt georganiseerd door het Meesterschapsteam Geschiedenis i.s.m. IVGD. Met het programma Meesterschap in de vakdidactiek geven acht universiteiten – met ondersteuning van het Regieorgaan Geesteswetenschappen – een impuls aan de vakdidactiek in de geesteswetenschappen, zowel in het onderwijs als in het onderzoek. Meer informatie op www.vakdidactiekgw.nl

Professionele Leergemeenschap: Historisch redeneren en het schrijven van synthese-teksten

Geerte Savenije & Carla van Boxtel

In de M&M-vakken wordt regelmatig gebruik gemaakt van taken waarin leerlingen een zogenoemde “synthese-tekst” moeten schrijven. Dit zijn ingewikkelde taken waarin lezen, schrijven en vakspecifiek redeneren samenkomen en elkaar sterk beïnvloeden.

Hoe je leerlingen kunt ondersteunen bij schrijftaken die vragen om toepassing van historische denk- en redeneerwijzen en de synthese van informatie uit verschillende bronnen is een belangrijke vraag voor docenten.

In deze professionele leergemeenschap (PLG) werken docenten geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer/maatschappijwetenschappen gedurende een jaar aan het ontwerpen en testen van taken waarin leerlingen synthese-teksten schrijven. De deelnemers ontwerpen onderwijsmateriaal, beproeven dat in de eigen praktijk en testen het daarna formeel op effectiviteit. De PLG volgt daarmee de stappen van een ontwerponderzoek. De producten van de PLG betreffen het geteste onderwijsmateriaal en een publicatie over het ontwerponderzoek.

De leden van de PLG komen als gehele groep 10 keer per jaar bijeen (telkens op de laatste vrijdagmiddag van de maand). Alle PLG-leden zijn een dagdeel uitgeroosterd. Er wordt een inzet van drie uur per week verwacht.

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan deze PLG vanaf september 2016? Of heb je vragen over de specifieke invulling? Mail dan naar Geerte Savenije (g.m.savenije@uva.nl).

Wilt u meer informatie over scholing 'op maat', neem dan contact op met het secretariaat
secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl