Home

tijdbalkopdracht

Het Expertisecentrum Geschiedenis stelt zich ten doel de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis. Het expertisecentrum werkt aan vakdidactische producten, voert onderzoek uit, organiseert scholing en geeft advies.

Het expertisecentrum is de geschiedenisafdeling van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Dit centrum kent naast een afdeling geschiedenis ook een afdeling voor aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, filosofie en kunsttheorie.

Op deze website vindt u een overzicht van onze projecten, producten en diensten.


NIEUWS

*
Op vrijdag 8 juni kunt u op het symposium Nut en Nadeel van Geschiedenisonderwijs: aanzetten voor een nieuw curriculum feedback geven op de aanzetten voor een nieuw curriculum van de ontwikkelgroep Mens & Maatschappij (curriculum.nu). Zie hier voor programma en aanmelding (er zijn geen kosten verbonden aan deelname). Aanmelden bij  secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl 
 
* Op vrijdag 29 juni vindt onze jaarlijkse inspiratiedag plaats. Meer weten en aanmelden?

Ga naar Scholingsdag “Restauratie en constructie

 

MENU